برق اضطرار ساختمان

برق اضطرار ساختمان

اهمیت سیستم های برق اضطراری:

برخی از سیستم های حساس و مهم در منازل و اماکن عمومی یا در ادارات و کارخانجات، باید هنگام قطع برق شهر به کار خود ادامه دهند. برخی از مشکلاتی که هنگام قطع برق در ساختمان به وجود می آید،
به شرح زیر هستند:
1- نبودن روشنایی.
2- ازکارافتادن آسانسورها؛
3- ازکار افتادن درهای اتوماتیک؛
4- ازکار افتادن سیستم گرمایش و سرمایش وتهویه مطبوع؛
5-ازکار افتادن پمپ های تأمین فشار آب و پمپ های آتش نشانی؛

با توجه به موارد بالا، متوجه ضرورت چاره اندیشی برای مواقع قطعی برق میشویم. بنابراین باید منابعی برای تأمین برق در زمان نبودن برق شبکه در نظر گرفته شود.

منابع تغذیه اضطراری:

برخی از منابع برق اضطراری که از باتری برای تولید انرژی الکتریکی استفاده میکنند فقط قادرند برای مدت محدودی، بسته به مقدار مصرف سیستم مورد تغذیه، برق آن را تأمین نمایند. ولی برخی دیگر قادرند به مدت نامحدودی تا زمان وصل شدن مجدد برق شهر برق اضطراری را تأمین کنند. این گونه سیستم ها دارای موتور مکانیکی و ژنراتورند و تا زمانی که سوخت موتور مکانیکی تأمین شود می توانند برق اضطراری را تأمین نمایند.
خصوصیت دیگری که منابع تغذیه اضطراری را از یکدیگر متمایز می کند مدت زمانی است که طول میکشد تا بعد از قطع برق شبکه برق اضطراری وصل شود. برخی از این سیستم ها قادرند بدون تأخیر بعد از انرژی خود را از باتری تأمین می کنند، در مکان هایی مانند اتاق عمل، اتاق کامپیوتر، سیستم های نظامی و مانند آن ها مورد استفاده قرار می گیرند.

قطع برق شهر در عرض چند میلی ثانیه برق اضطراری را وصل نمایند. این گونه منابع تغذیه اضطراری، که معمولاً
در مقابل سیستم هایی که از موتور مکانیکی و مولد برای تولید برق اضطراری استفاده می کنند، به دلیل
اینکه موتور مکانیکی برای راه اندازی نیازمند زمان است، وصل برق اضطراری با تأخیر صورت می گیرد. لذا با توجه به خصوصیات و نیاز محل مورد استفاده، یکی از این سیستم ها یا ترکیبی از هر دو نوع ممکن است استفاده قرار گیرد. در ادامه، انواع منابع برق اضطراری مورد استفاده در سیستم های مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم.

برق اضطراری سیستم های ایمنی و حفاظتی

در سیستم های ایمنی و حفاظتی نظیر سیستم اعالم حریق، سیستم دوربین مدار بسته، سیستم اعالم سرقت
برق اضطراری جزو ضروریات سیستم و تأمین برق سیستم در مواقع قطعی برق بسیار مهم است. در این
سیستم ها از باتری خشک به صورت منبع تأمین برق اضطراری استفاده می شود.

برق اضطراری بدون وقفه کوتاه مدت )UPS)

برای تأمین پیوسته انرژی برق، مصرف کننده هایی که جزو تجهیزات حیاتی مجموعه های رایانه ای،
مخابراتی، آزمایشگاهی و بیمارستانی هستند و به قطع برق شبکه و اختالالت برق در شبکه حساس اند، نیاز
به تجهیزات برق اضطراری بدون وقفه نیاز دارند تا ولتاژ و فرکانس ثابت و قابل اطمینان را تأمین نمایند. برای
مثال وجود کوچک ترین اغتشاش در برق شهر، موجب خاموش و روشن شدن مجدد رایانه می گردد. لذا با
این عمل، اطالعاتی که در حافظه سیستم وجود دارد از بین می رود. در مورد سایر سیستم های حساس، نظیر
دستگاه های مخابراتی و شبکه های اطالعاتی نیز با قطع یا تغییر ولتاژ منبع تغذیه، هماهنگی بخش های
مختلف دستگاه به هم خورد و بر اثر قطع و وصل های متوالی، عالوه بر صدماتی که به قطعات دستگاه وارد می شود، عملکرد کل سیستم با اختالل مواجه می گردد.

با توجه به موارد فوق، نیاز به وجود دستگاهی که بتواند جایگزین مناسبی برای برق شهر در مواقع اضطراری گردیده و با حذف اختالالت شبکه، تغذیه مدارات حساس را بر عهده شود، نمایان می شود. برای تأمین برق اضطراری این گونه سیستم ها از منابع تغذیه اضطراری بدون تأخیر یا یو پی اس استفاده می گردد.