نحوه عبور کابل های برق ساختمان

نکات مهم در مرحله‌‌ی روشنایی برق
نکات مهم در مرحله‌‌ی روشنایی برق
بهمن 1, 1397
6 نکته مهم قبل از طراحی و راه اندازی سیستم شبکه‎
6 نکته مهم قبل از طراحی و راه اندازی سیستم شبکه‎
بهمن 14, 1397
نحوه عبور کابل های برق ساختمان

 نحوه عبور کابل های برق ساختمان

1. محل عبور کابلهای تغذیه تابلوی برق واحد های طبقات را می توان مطابق یکی از روش های زیر انتخاب نمود :

1-1. داکت اختصاصی کابل های برق ، در حاشیه را ه پله عمومی ساختمان ( توضیحات پیوست می باشد)

۲ –۱ – رایزر آدم رو مخصوص تأسیسات ساختمان ( حداقل ابعاد ۸۰*۸۰) با استقرار کابل ها درون سینی کابل و یا لوله برق.

۳-۱ – کناره داخلی راه پله اضطراری، با استقرار کابل های در سینی کابل و یا لوله برق

۴-۱- نورگیر ساختمان ، با استقرار کابل ها در سینی کابل و یا لوله برق

۲- محل تابلوی برق هر واحد می تواند یکی از مکان های زیر باشد:

۱-۲- ابتدای ورودی آشپزخانه ( محصور کابینت ها نبوده ، فاصله لازم از لوله ها وشیرهای تأسیسات مکانیک داشته باشد ، پشت یخچال ، فریزر و لباس شویی قرار نگیرد، بالای پیش خوان نباشد)

۲-۲- جنب و یا محدوده در ورودی باشد ( درون کمد لباس آویزان نباشد ) . سمت اطاق های خواب بوده و در محدوده مبلمان اطاق پذیرایی نباشد.

۳-۲- در محدوده بیرون آشپزخانه و یا مکان مناسب و مورد تأیید باشد.

ملاحظات :
الف : در تراس ، راه پله ، حمام، توالت ،اطاق خواب ، انبار، روی دیوار با عرض کمتراز cm70و با ضخامت کمتراز ۲۰cm نباشد.

ب : در محلی نصب شود که لوله کابل برق تغذیه تابلو از محل داکت تا تابلو برق بیش از دو عدد خم ۹۰ درجه برقی نداشته باشد. شعاع خمش کابل = ۸ ( قطر خارجی کابل + قطر هادی بزرگترین رشته کابل ).

پ : مسیر لوله کابل برق تغذیه تابلو با لوله های تأسیسات مکانیک تلاقی نداشته و از حمام و توالت و آشپزخانه عبور ننماید.

ج : در ساختمان های بتنی و در زمان اجرا ضروریست به اندازه ابعاد تابلو ( ۴۵*۳۵*۱۷ ) در دیوار مربوطه و همچنین برای لوله های برق عبوری از مقاطع ، فضای خالی پیش بینی و اجرا گردد.

د: ارتفاع نصب cm210 از بالای تابلو تا کف تمام شده باشد. موارد توضیحی برای محل های استقرار و عبور کابل های تغذیه واحدهای طبقات:

 

3- موارد مربوط به داکت :

۱-۳- داکت به طور انحصاری فقط برای کابل های برق می باشد.

۲-۳- ابعاد داکت دقیقاً برابر با سطح مقاطع تعداد کابلهای عبوری به اضافه فضای لازمه بین کابل ها برای انتقال حرارت و مهار کردن و عملیات لازم به اضافه فضای خالی برای اضافه نمودن کابل در آینده و به صورت رزرو ،خواهد بود.

۳-۳- محل استقرار داکت دقیقاً پشت دیوار پاگرد راه پله و یا راهرو مشاع و مشترک طبقات می باشد.

۴-۳- محل داکت به گونه ای انتخاب و اجرا گردد که در هیچ مقطعی با تیرآهن و یا تیرچه و یا هر عامل انسداد و محدود کننده ی دیگری تلاقی نداشته باشد.

۵-۳- داکت از پایین ساختمان تا بالاترین سقف می بایست اجرا گردد.

۶-۳- دیوار اطراف داکت باید حداقل cm12باشد.

۷-۳- در پاگرد و راهرو و مشاع و مشترک هر طبقه می بایست یک دریچه با عرضی برابر پهنای داکت و حداقل cm 30 و بلندی cm 30-25 جهت مهار کردن کابل ها و عملیات کشیدن و گذاشتن و خارج کردن کابل از درون داکت و به فاصله ی حداقل cm20 از سقف ، تعبیه و ایجاد نمود.

۸-۳-سیستم عبوری کابل ها به صورت داکت مطابق شکل (۱) می باشد.

الف – داکت ، فضای خالی و محصوری است که کابل های برقی از پایین تا طبقات بالا حسب ضرورت و طرح از داخل این فضا عبور داده می شوند.

– برای مهار کابل ها در هر طبقه و محدوده دریچه یاد شده از میله مهار و کمربند کابل استفاده می شود.

پ- ابعاد داکت حدوداً N cm 3*10 ( N تعداد کابل عبوری ) می باشد. ۳N = پهنای داکت

روش فوق برای هجده عدد کابل می تواند مناسب باشد.

۹-۳- جهت کمتر شدن فضای داکت می توان از روش شکل (۲) نیز استفاده نمود.

۱-۹-۳- در این روش کابل ها درون لوله های فلزی ردیف هم و موازی دیوار قرار داده می شوند.

۲-۹-۳-لوله ها در محدوده بین دریچه های مستقر شده درمحدوده پاگردها کار گذاشته می شوند.

۳-۹-۳- مطابق شکل (۳) کابل ها درون دریچه توسط کلمس له دیوار مهار می گردند.

۴-۹-۳- اصول یاد شده در مورد داکت ، در این روش نیز باید رعایت گردد.

۵-۹-۳- قطر لوله برای کابل ها mm 10*4 برابر با ۵/۳۴ میلیمتر و قطر لوله برای کابل های ۶* ۴ برابر با ۵/۲۵ میلیمتر است.

 

۴- موارد مربوط به رایزر، راه پله اضطراری و نورگیر که سینی کابل نصب می شود:

۱-۴- تمام طول سینی کابل درپوش داشته باشد.

۲-۴- سینی کابل نباید در معرض پاشش آب و باران باشد.( محل اجرا باید سقف داشته باشد)

۳-۴- ضخامت ورق گالوانیزه مشبک سینی کابل از ۵/۱ میلیمتر کمتر نباشد و فاصله نصب از دیوار در حدود دو سانتیمتر باشد.

۴-۴- کابل ها درون سینی کابل توسط کمربند کابل به سینی کابل مهار شوند.

۵-۴- در محدوده طبقه اول نورگیرها ،کابل ها درون لوله عبور داده شوند.

۶-۴- فاصله سینی کابل از لوله های تأسیسات مکانیک رعایت گردد.

۷-۴- سینی کابل نباید از جلوی پنجره واحدها و سرویس ها ،عبور نماید.

دیدگاه ها بسته شده است