6 نکته مهم قبل از طراحی و راه اندازی سیستم شبکه‎

نحوه عبور کابل های برق ساختمان
نحوه عبور کابل های برق ساختمان
بهمن 9, 1397
نکات ضروری در برقکاری ساختمان
نکات ضروری در برقکاری ساختمان
بهمن 17, 1397
6 نکته مهم قبل از طراحی و راه اندازی سیستم شبکه‎

6نکته مهم قبل از طراحی و راه اندازی سیستم شبکه

۱. اندازه سازمان:

هنگام راه اندازی یک شبکه، باید توجه به اندازه و تعداد شعبه های موجود در داخل سازمان، در طراحی شبکه اهمیت بالایی خواهد داشت.

۲. سطح امنیت:

امنیت و به وجود آوردن بستر های مناسب برای کاربران و نرم افزار های موجود در یک شبکه نیز باید در زمان طراحی شبکه قابل توجه قرار گرفته شود.

۳. نوع فعالیت:

نوع فعالیت و ماهیت کاری یک سازمان نیز می تواند باعث در نظر گرفتن موارد خاصی در طراحی شبکه شود.

۴. سطح مدیریت:

سطح مدیریتی که در یک سازمان در نظر گرفته ایم، جهت کنترل کاربران و برنامه های موجود در یک شبکه، می تواند در نوع طراحی شبکه تاثیر بگذارد و سیاست های طراحی شبکه را بر پایه موارد مدیریتی در نظر گرفته و در یک سازمان، تشکیل بدهد.

5. مقدار ترافیک:

یک پروژه شبکه باید بر اساس مقدار ترافیکی که در حال حاظر موجود است و در آینده وجود خواهد داشت، طراحی و برنامه ریزی گردد. بی توجه بودن به این پارامتر، در آینده می تواند مشکلات مهم زیادی را در پروژه یک شبکه ایجاد نماید.

6. بودجه:

این پارامتر از موارد بسیار مهم در طراحی یک شبکه محسوب می گردد. نبود بودجه مناسب در طراحی شبکه، می تواند در افت اهداف ذکر شده تاثیر مستقیم بگذارد.

دیدگاه ها بسته شده است