آیفون-تصویری

سیم کشی آیفون تصویری

پس از انتخاب و خرید وسیله مناسب، نصب و سیم کشی آیفون تصویری آغاز می شود ابتد
باید قوطی گذاری، آن هم برای پنل صفحه جلو در ساختمان انجام شود.

قوطی پنل در بیرون ساختمان قرار دارد و تا قبل از نما کاری، نمی توان نصب درستی برای آن انجام داد. لذا لازم است در این خصوص هماهنگی صورت گیرد. البته در اینجا فرض بر این بوده که لوله کشی به همراه کابل آن قب الً صورت گرفته و فقط به یادآوری آن اشاره خواهیم کرد.

برخی از آنها به صورت ماژولار قطعه قطعه بوده و دارای قابلیت استفاده در طرح های مختلف عمودی و افقی هستند. و پنل هایی قابلیت مجهز شدن به در بازکن مغناطیسی به وسیله کارت را نیز دارند

ضبط تصویر روی حافظه آیفون چه مزیتی دارد؟

اجزای آیفون تصویری

هر آیفون تصویری از چند جزء اصلی تشکیل شده است.

صفحه کلید پنل ورودی
 کابل مخصوص ارتباطات آیفون تصویری
 دوربین آیفون
 دستگاه تغذیه و کنترل مرکزی و قفل بازکن
 گوشی و صفحه نمایش

نکات مهمی که در نصب پنل آیفون تصویری باید مدنظر باشد به شرح زیر است:

 مقاوم بودن در برابر نفوذ آب
 مقاوم بودن در برابر گرد و غبار
 مقاوم بودن در برابر نور خورشید
 برای حفاظت و دوام بیشتر پنل ها از قاب مخصوص استفاده می شود.

Capture

محل نصب پنل آیفون تصویری:

پنل آیفون تصویری در ورودی ساختمان و به شکلی نصب می شود که ارتفاع
لنز دوربین از سطح تمام شده زمین 14 5 سانتی متر ارتفاع داشته باشد، این
پنل با درجه حفاظت IP 145 به نحوی باید نصب شود تا در برابر غبار و
رطوبت غیرقابل نفوذ باشد. پنل آیفون باید بتواند در درجه حرارت -10 °C
تا 55 °C – مقاوم باشد )شکل 5(.
بعضی از پنل ها مجهز به سیستم اع الم ضد سرقت و آژیر یا شاسی زنگ
یک واحد مسکونی هستند.