مرحله اول
1. کشیدن نقشه ساختمانی شامل سیستمهای روشنائی – سیستم های صوتی – سوکتهای برق – تلفن – آنتن – آیفون – فن کوئیل ها – اطفاء حریق – برق اضطراری و موتور خانه.
2. اجرای نقشه روی کار.
3. تراز کردن کل قوطی کلیدها و کشیدن خطِ تراز .
4. شیار زدن مسیر لوله ها با شابلون و شیارزن .
5. جا نمایی قوطی کلیدها با دستگاه .
6. سوراخ کردن روشنائی سقفی توسط دستگاه ( در مورد سقف کاذب، روی سقف ساپورت خورده و روی آن لوله فیکس میشود).
7. نصب قوطی کلید روی دیوار توسط شابلون و تراز کردن دقیق آنها.
8. ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه فیوز آورده می شود.
9. ساپورت زدن برای فیکس کردن لوله پولیکاهای که برای ورودی و خروجی لوله های که داخل جعبه آنتن و تلفن آورده می شود.
10. اجرای لوله پولیکا توسط گرما و خم کاری توسط مشعل ، فنر و آب بندی آن توسط چسب پولیکا.
11. ساخت ساپورت برای سینی برق بر روی داکت مشخص شده از روی نقشه ( این سینی برق ها برای ورود کابل های برق تلفن آنتن ماهواره و ……. نیازهای ساختمان به طور مجزا داخل داکت های ساختمان فیکس و وارد باکس های مورد نیاز خود می شود).
12. پوشش کامل روی لوله پولیکا های که در کف ساختمان کار شده است.
13. نصب جعبه فیوز و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.
14. نصب جعبه آنتن و ماهواره و تلفن و تراز کردن آن در جاهای مشخص توسط نقشه.
15. تامین ارتینگ ساختمان( نصب پلیت و سیم مسی وزغال ونمک برای راه اندازی چاه ارت و ازآنجا به سینی برق و به مصرف کننده ها) لوله فولادی گذاری در شرایطی که نقشه تعیین کرده است(در پارکینگ های اداره جات داخل روشنائی آسانسور وروشنائی موتور خانه).

 

مرحله دوم ( بعد از کف سازی سفید کاری)

1. تمیز کردن قوطی کلیدها و بریدن لوله های اضافی روی کار.
2. سیم گذاری داخل لوله پولیکا (رنگ سیم ها و قطر سیم ها و جنس سیم ها از روی استاندارد انتخاب میشود)
3. کابل کشی برق از داخل جعبه فیوز و رد کردن داخل سینی برق و بست زدن و از آنجا به زیر کنتور(درصورت داشتن دیزل ژنراتوراین کابل ها داخل موتور خانه و وارد تابلو های مخصوص خودش میشود).
4. کابل کشی تلفن –آنتن ماهواره وآیفون ازتابلوهای مخصوص خودش و رد کردن داخل سینی مخصوص خودش و بست زدن کابل ها و از آنجا به باکس های مخصوص خودشان.
5. اتصالات سر سیم ها در داخل قوطی کلید- جعبه فیوزها – روشنائیها – توکارها – و جعبه آنتن – ماهواره- تلفن – اطفاء حریق- UPS(نصب دستگاه های تغذیه UPS به شرکتهای مسئول مرتبط میشود)
6. عایق کاری اتصالات.
7. اجرای کابل کشی مربوط به بیرون ساختمان نصب نور افکن ها در نما.

 

مرحله سوم ( بعد از نقاشی و کف تمام شده )

1. بستن کلید و پریز و تراز کردن آنها
2. بستن ترمینال روی سر سیم ها.
3. نصب دتکتور های دود و شستی آنها روی جاهای تعیین شده
4. نصب فیوزها داخل جعبه فیوز و وایرشو زدن سرسیم ها و فیوز بندی آنها
5. نصب آیفون تصویری بستن سوکتها و شستی های مربوط به آن.
6. نصب آنتن مرکزی و سوئچینگ های مربوطه
7. نصب سوئچینگ های ماهواره ( نصب و راه اندازی ماهواره برعهده شرکت های مربوط میباشد)
8. نصب چشمی لایتینگ در راه پله و پارکینگ ها
9. نصب نور مخفی های داخل سقف کاذب و کفی های روی سرامیک.

 

نصب تجهیزات برقی:

1. – نصب تابلوی برق موتورخانه (تجهیزات داخل تابلوبرق بر اساس نیازهای موتور خانه انتخاب و توسط تابلو ساز ساخته میشود)
2. – نصب پایه سینی برق روی دیوار وفیکس کردن سینی برق روی آن.
3. – نصب لوله زیرسینی برق وازآنجا روی الکتروموتورها و ترموستات ها و مصرف کننده های دیگر.
4. – کابل کشی از تابلوبرق روی سینی برق و داخل لوله ازآنجا سرالکترو موتورها و ترموستات ها و مصرف کننده ها.
5. – وایرشوزدن و شماره زدن سر سیم ها و بستن آن روی تخته کِلِم الکتروموتورها وترموستات ها و مصرف کننده ها واز آنجا به ترمینال زیر تابلو برق.